1 679 680 681 682 683 684 6810 / 6836

ጸገም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ገና ይቕጽል

ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዳኸመ ዝመጽእ ዘሎ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ፣ ንሆስፒታላት ብኸቢድ ይጸልወን ምህላዉ ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።     ብፍላይ ክፍልታት መወልዳን፣  መጥባሕቲ ማለት Oን ባንክ ደምን ብተደጋጋሚ ምቁራጽ ኤሌክ [...]

What’s New in 1.5?

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the chan [...]

I installed with my own language, but the Back-end is still in English

A lot of different languages are available for the Back-end, but by default this language may not be installed. If you want a translated Back-end, get [...]

Does the PDF icon render pictures and special characters?

Yes! Prior to Joomla! 1.5, only the text values of an Article and only for ISO-8859-1 encoding was allowed in the PDF rendition. With the new PDF libr [...]

What is an Uncategorised Article?

Most Articles will be assigned to a Section and Category. In many cases, you might not know where you want it to appear so put the Article in the Unca [...]

Where did the Mambots go?

Mambots have been renamed as Plugins. Mambots were introduced in Mambo and offered possibilities to add plug-in logic to your site mainly for the purp [...]

No articles for the moment

There is no recent post on this page. Please visit some other time. [...]
Extensions

Extensions

Out of the box, Joomla! does a great job of managing the content needed to make your Web site sing. But for many people, the true power of Joomla! lie [...]

What is the difference between Archiving and Trashing an Article?

When you Archive an Article, the content is put into a state which removes it from your site as published content. The Article is still available from [...]
1 679 680 681 682 683 684 6810 / 6836