Author: Admin

1 163 164 165 166 167 199 1650 / 1983
ኢትዮጵያ፣ ዘለዋ ውህሉል ዕዳ ልዕሊ 52 ቢልዮን ዶላር በጺሑ

ኢትዮጵያ፣ ዘለዋ ውህሉል ዕዳ ልዕሊ 52 ቢልዮን ዶላር በጺሑ

Radio Erena: 18 August 2019 ኢትዮጵያ፣ 52.57 ቢልዮን ዶላር (1.5 ትሪልዮን ብር)፣ ውህሉል ዕዳ ከምዘለዋ ተገሊጹ። ዘ ሪፖርተር፣ ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ገንዘብን እታ ሃገር ንዝረኸቦ ሰነድ ብምውካስ [...]
ጂቡቲ፣ ኣስመራ ካብ ዝካየድ  ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ዝቦኸረትሉ ምኽንያት “ፖለቲካዊ’ዩ” ተባሂሉ

ጂቡቲ፣ ኣስመራ ካብ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ዝቦኸረትሉ ምኽንያት “ፖለቲካዊ’ዩ” ተባሂሉ

Radio Erena: 18 August 2019 ጂቡቲ፣ ካብ 16 ነሓሰ ኣትሒዙ፣ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ካብ ምስታፍ ቦኺራ። እታ ሃገር፣ 11 ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ክሳተፍኦ ምዃነን ኣቐዲሙ ዝተሓ [...]
ኤርትራ፣ ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘተኮረ፣ ሓድሽ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተጀሚሩ

ኤርትራ፣ ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘተኮረ፣ ሓድሽ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተጀሚሩ

Radio Erena: 18 August 2019 መንግስቲ ኤርትራ፣ ካብ ህዝቢ ክመጾ ንዝኽእል ተቓውሞ ንምግታእን፣ ሒዙዎ ዘሎ ፖለቲካዊ መስመር ኣብ ህዝቢ ከምዝሰርጽ ንምግባርን ኣብ ሓያል ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተጸሚዱ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ [...]
ሱዳን፣ ስምምዕ ሰላም፣ ኣብ ህዝቢ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ይፈጥር

ሱዳን፣ ስምምዕ ሰላም፣ ኣብ ህዝቢ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ይፈጥር

Radio Erena: 18 August 2019 ንሓያሎ ሳምንታት ኣብ ወጥሪን ክትዕን ዝጸንሐ ዘተ ሰላም ሱዳን ብምፍራሙ ዝተጸወዐ ናይ ጽምብል መዓልቲ፣ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩ። እቲ ቀዳም 17 ነሓሰ ክኸውን ዝተመ [...]
ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ካብ ንግዳዊ ባንክ ዝተለቀሖ ዕዳ፣ ስግኣት ይፈጥር

ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ካብ ንግዳዊ ባንክ ዝተለቀሖ ዕዳ፣ ስግኣት ይፈጥር

Radio Erena: 18 August 2019 መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ካብ ንግዳዊ ባንክ ሃገሩ ተለቂሑዎ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ባንክ ዓቢ ስግኣት ኮይኑዎ ከምዘሎ ተገሊጹ። ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ [...]
ንክልተ ቅነ ኣብ መርከብ ዝጸንሑ፣ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 160 ስደተኛታት፣ ሽዱሽተ ሃገራት ኤውሮጳ ክቕበልኦም’የን

ንክልተ ቅነ ኣብ መርከብ ዝጸንሑ፣ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 160 ስደተኛታት፣ ሽዱሽተ ሃገራት ኤውሮጳ ክቕበልኦም’የን

Radio Erena: 16 August 2019 ካብ ማእከላይ ባሕሪ ድሒኖም፣ ንክልተ ሰሙን ኣብ መርከብ ዝጸንሑ፣ 31 ቆልዑ ዘለዎም 160 ስደተኛታት፣ ሽዱሽተ ሃገራት ኤውሮጳ ክቕበልኦም ከምዝተሰማምዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጁሰ [...]
ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሓደ ወርሒ 8 ሽሕ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ናብ ስዑዲ ዓረብ ንምልእኽ ትዳሎ

ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሓደ ወርሒ 8 ሽሕ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ናብ ስዑዲ ዓረብ ንምልእኽ ትዳሎ

Radio Erena: 16 August 2019 ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሓደ ወርሒ ኣስታት 8 ሽሕ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ናብ ስዑዲ ዓረብ ንምልኣኽ ምድላዋት ከምዝተጻፈፈ ሳውኡ ጋዜጣ ሓቢራ። ጋዜጣ ኣል መዲና ብወገና፣ ንቆንስል ኢትዮጵ [...]
ፈረንሳ፣ “ንሓንቲ ፓኮ ሽጋራ ዋጋ ምሳሕ ኮይኑ”

ፈረንሳ፣ “ንሓንቲ ፓኮ ሽጋራ ዋጋ ምሳሕ ኮይኑ”

Radio Erena: 16 August 2019 ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ንዝመጽእ ዘሎ ብዝሒ ኣትከኽቲ ሽጋራ ክትቆጻጸር ዘይክኣለት ፈረንሳ፣ ዋጋታቱ ዓመታዊ ክትውስኸሉ'ያ ትርአ። ኣብዚ እዋን'ዚ ንሓንቲ ፓኮ ሽጋራ፣ ኣስ [...]
ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብዘርኣዮ ብቕዓት፣ ክለብ ኮፊዲስ ውዕሉ ኣናዊሓትሉ

ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብዘርኣዮ ብቕዓት፣ ክለብ ኮፊዲስ ውዕሉ ኣናዊሓትሉ

Radio Erena:- 15 August 2019 ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ፣ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ፣ ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብዘርኣዮ ብቕዓት፣ ንተወሳኺ ክልተ ናይ ቅድድም ወቕቲ ምስኣ ንኽጸንሕ ውዕል ኣናዊሓትሉ። ጋ [...]
ቻይና፣ 300 ሚልዮን ዶላር ዝተገመተ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሃንጽ’ያ

ቻይና፣ 300 ሚልዮን ዶላር ዝተገመተ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሃንጽ’ያ

Radio Erena:- 15 August 2019 ቻይና፣ ልዕሊ ርብዒ ቢልዮን ዶላር ዝተገመተ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ከተማ ኣዳማ ክትሃንጽ ምዃና ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ኤምባሲ እታ ሃገር ሓቢሩ። ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሺ [...]
1 163 164 165 166 167 199 1650 / 1983