መደባት ኤረና

መደባት ኤረና

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 7
 • comment-avatar

  Dhri 11.04.19 medebat erena abzi nett side natkum yiwerid yelen. slezi dma abti live zibil zelo atina kinsemo ngded alena. Nkemzi natey gzie bzuh zeyblu dma neti ndelyo zegdsena kab medebatkum bkelilu kinsemo nshiger alena. Please fix it!!

 • comment-avatar

  ሰላም ረድዮ ኤረና፡መደብኩም ጽቡቕ ኣሎ፡ግን ጽሑፍ ከተቕርቡ ከለኹም ንሓደ ሰብ ጽቡቕ ጌርካ ከይፈለጥካዮ ብዛዕብኡ ምዝራብ ሽም ምብላል ኮይኑ ይስመዓኒ

 • comment-avatar
  Mengs G.Amlak 2 years ago

  ናብ ሽሻይ ገብረሃንስ ኣሰናዳኢ መደብ መኣዝን ጥበባት
  ኣብቲ ብዛዕባ ንስነ-ጥበብ ዝምልከት እተቕርቦ መደብ ብፍላይ ንስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ብዙሕ ስለዝምስጠኒ ተገዲሰ ይከታተሎ ኢየ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ሓደ ጋሻ ብዛዕባ ክኢላታት ስነ-ጽሑፍ ግጥምታት ትግርኛ ኣብዝገበርካዮ ዕላል (ቃለ-መሕትት) ነቶም ክትዝክርዎም ትኽእሉ ክኢላታት ደረስቲ ጠቒስኩሞም ከተብቅዑ፡ ንነብስሄር ዶክቶር ዑቕባይ ወልደገብርኤል ከይዘከርክሞ ምሕላፍኩም ግን እቲ ዕላል ነቶም ብሕጂ ዝፈርዩ ደረስቲ ትግርኛ ዘማዕብል ኮይኑ ኣይተሰመዓንን። ምኽንያቱ ዶክተር ዑቕባይ ኣብ ድርሰት ትግርኛ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንቃላት ትግርኛ ብመሳልል ግጥሚ ሰሪዑ ንሸውሃት ኣንበብቲ ዝስሕብ ፍሉይ ክእለት ከምዝነበሮ እታ ብግምት ቅድሚ ሓምሳ ዓመት ’’ ናይ ምስጢር ደብዳበ ’’ ብዝብል ኣርእስቲ ብግጥሚ ጀሚራ ብግጥሚ ትውድእ መጽሓፉ ምዝካር እኹል ኢዩ። ዶክተር ዑቕባይ ንስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ብግጥሚ ሰሪዕካ ኣብ ምቕራብ ዝነበሮ ፍሉይ ክእለትን ተውህቦን ብቃላት ጥራይ ተገሊጹ ዝውዳእ ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት ዝኾነ ኣንባቢ ባዕሉ ኣንቢቡ ናይ ባዕሉ ሚዛን ክህብ ዝሓሸ ስለዝኾነ ኣብታ መጽሓፍ ሰፊሮም ካብዘለዉ ግጥምታት ብውሕዱ መበገስን ኣብነትን ክኾኑ ዝኽእሉ’ኳ እዞም ዝስዕቡ ንረክብ።
  ብድንገት ’ተረኸቦ – ሰብ እንተንበቦ
  ምናልባት ኣንቢቡ – ’ተደንገጸ ልቡ
  ኢለ’የ ጽሒፈዮ – ሻላ ኣይትርኣዮ
  ኢደይ ኣብዩኒ – ራዕ-ራዕ ’ናበለኒ
  ዓይነይ እናትሓልበ ’ ንብዓት እናንጠበ
  ኢየ ገዲፈልካ – ኣንብቦ እኒሄልካ
  ሓሊፉ ክነሱ – መቓልሕ መሊሱ
  ካብ ርሑቕ እንዳመጸ – ኣብ እዝነይ ምሰ’ድመጸ
  ዛንታይ ጽሒፈዮ – ናባኻ ኣሕሊፈዮ።

  ወይ’ቲ ዝመጸካ – ተትፈልጦ ቀዲምካ
  ወይ ምዓጠቕካ – ወይ ምሃደምካ
  ኣይክእልን ተጸሚመ – ኣብ ገዛ ክኹርመ
  ሰብኣይ ብኾፍካ – ኣይትሃብ ኣሕሊፍካ
  ደም ከይፈሰሰ – ነጻነት ነይተመልሰ
  ወድና ኣዕብይዮ – ሀ ሁ ኣምህርዮ
  ናይ ኣቦኡ ሽፍትነት – ይኹኖ ኣብነት።
  * * * * *
  ከምዚ’ዩ ዝነበረ መልእኽቲ ኣቦኻ
  ዓቚረ ኣጽኒሔዮ ከተንብቦ ባዕልኻ
  ምእንቲ ክትኣምን ክትርኢ ብዓይንኻ።

  ናብ’ዚ ዘብጽሓኒ ምስ ሓዘን ክጋደል
  ናባይ ዘውረደ ዘይርሳዕ በደል
  ናይ ቋንቋና ልኡኽ ናይ ትግርኛ ፊደል።

  ቊሩሓት ፊደላት እንተዘይትነብሩ
  ሰብኣየይ ቀስቂሱ ንዓይ ኣባራቢሩ
  ኩሉ ኣማኺሩኒ ምነቐለ ነይሩ።

  ቃሉ ከይሰምዕ ከየድመጸ ኣፉ
  ብኢዱ ናይ ልቡ ንዓኻትኩም ጽሒፉ
  መሊቑኒ ለይቲ ምስጢሩ ኣትሪፉ።

  ኣርዑት ክትመስሉ ብዓል መሙ
  አረ ናትኩም ምምሃዝ እዚ ድዩ ጠቕሙ
  ሓሳቡ ኣትሪፍኩም ንዕኡ ከተህድሙ።

  ገሌኹም ሓንካሳት ገሌኹም ጓዕማማት
  ሌላኹም ምስ ቊሩብ ኣቱም ርጉማት
  ምስጢርኩም ተሕልፉ ብዓይኒ ምጥማት።

  ምንም ዘይተውግዑ ምስ ዘይተማህረኩም
  ምስጢርኩም ትሰትሩ እናርኣየኩም
  ክሉ ደኣ ሎምስ ኣካ ፈለጥናኩም።
  ========
  . . . . ልበይ ተኸፊቱ ጉዱ ከይተነበ
  መን ከይፈልጦ ’’ናይ ምስጢር ደብዳበ’’
  ዓቚረዮ’የ ተቐቢረ ኣብ ዓሚቚ ክድበ።

  ምስ ዕዉር ዓይኒ ስቡር ልቢ
  ድሓን ኩነለይ ለዋህ ኣንባቢ
  ዛንታይ ክዓጽዎ ኢለ ብኣርባዕተ ነጥቢ።

  ዶክተር ዑቕባይ* ካብ ካልኦት ደረስቲ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ኣብ ግጥሚ ትግርኛ ዝነበሮ ወሓለ ክእለት ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ነታ መጽሓፍ ኣብ ክንዲ ዓለም-ለኻዊ ሕጊ ደረስቲ ተጠቒሙ ’’መሰል ደራሲ ዝተሓለወ ኢዩ’’ ኢሉ ካብ ምድራት ወጺኡ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ቋንቋ ኣብ ምዝርጋሓ ክፉት መሰል ብምሃብ ኣብ መወዳእታ ገበር ነዚ ዝስዕብ ግጥሚ ኣስፊሩ ናብ ኣንበብቲ ኣበርኪቱዋ።

  ’’ብትግርኛ ካብ ተጻሕፈ ግዜኡ በጺሑ
  ሓጎሰይ ይስምዓለይ ዓለም ብሰፊሑ
  ብኹሉ ቋንቋታት ኣብ ኩሉ ዘርጊሑ። ’’

  ዝኸበርካ ሽሻይ
  እዚ ኣቕሪበልካ ዘለኹ ጽሑፍ መንቀልየይ ካብቲ ዘካየድካዮ ዕላል ንዶክተር ዑቕባይ ኣይተዘከረን ዝብል ምኽንያት ኢዩ። ምናልባት ኣነ ብጌጋ ዝተረዳእክዎ ወይ ድማ ከይሰማዕኩዎ ዘምለጠኒ ዕላል ኣሎ እንተኾይኑ ግን ብትሕትና ይቕረታ እሓትት።

  ምስ ብዙሕ ሰላምታ
  መንግስ ገብረኣምላኽ
  ጐተንበርግ ሽወደን

  30/6 2019

  *
  ዶክተር ዑቕባይ ቅድሚ ንበይኑ ’’ናይ ምስጢር ደብዳበ’’ ምጽሓፉ፣ ካልእ ምስ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ’ውን ’’ናይ ምስጢር ማህደር’’ ብዝብል ኣርስቲ መጽሓፍ ደሪሱ ምንባሩ ይዝከር ኢዩ።

 • comment-avatar

  Don’t be stupid, No one expecting drastic change within one year of the peace process. but at least the government of Eritrea should start the process of political process, economic development etc. the country is in the worst situation than it was before the peace process.

 • comment-avatar

  Eritreawyan Ethiopian e-commerce Elmo  atalilom kiketluna enkelewu an 2008  an aletawiy chit Edna aynmelsn elom Ethiopia enatfuna  suk elom riomuna  neaten madness kiaru ember entity hakiy techie women aykonen neru Shea’s winter 

 • comment-avatar

  Hijiy win mstiy ab Israel zegtm zelo ab sdetenatat eritreawuyan deamber  Neto Neto’s bsmnan midyana bmmssal ztkemu zelewu kemzeywukl eziy has ab eziy July yflet  kudu bsm Hagerstown zgber melsiy Kimberly Moseley eu Brabant elom bsm Hager’s etshktu gna ab gudaykum Mosel uebleyn aymlketenn eu  kunetatu zeyarefe Hager’s hizbn aloniy ab Eritrea horn Africa  thank you 

 • comment-avatar
  Berhane Merhu 12 months ago

  ስላም ንዓኩም ይኩን ንኩን ግርም ስራ እዩ