Category: ዜና ኤርትራ

1 511 512 513 514 515 522 5130 / 5217

ክልተ ኣሃዱታት ሰራዊት ኤርትራ ንሓድሕደን ተጋጭየን

ኣብ ከባቢ ሞልቂ ዝነበራ ክልተ ኣሃዱታት ሰራዊት ኤርትራ ብዓርቢ 16 ለካቲታ ከባቢ ሰዓት ኣርባዕተ ናይ ምሸት ንሓድሕደን ከምእተጋጨዋ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።     እቲ ንኣስታት ፍርቂ ሰዓት ዝጸንሐ ግጭት ጠንቑ ብልክዕ እኳ [...]

መ. ኤርትራ ሓገዝ ፒስ ኮርፕ ክቕበል ጀሚሩ

መንግስቲ ኤርትራ ምስ ስለያን ሲኣይኤ ናይ ኣመሪካን ምትሕሓዝ ኣለዎ ብዝብል ጥርጣረ፣ ኣቛሪጽዎ ዝጸንሐ ብፒስ ኮርፕ ዝፍለጥ ናይ መንእሰያት ወለንተኛታት ሓገዝ ክቕበል ጀሚሩ።     ፒስ ኮርፕ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ [...]

ደሃይ ወላዲኤን ክሓታ ንዝመጻ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት፣ ኤምባሲ ኤርትራ ፖሊስ ጸዊዑለን

ትሕቲ ዕድመ ደቁ ነቲ ብሰኣላይ ተጋዳላይ ዝፍለጥ ህቡብ ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ፣ ኣቤ ስዮምን ቤሉላ ስዮምን ብዛዕባ ደሃይ እቲ ን12 ዓመታት ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተኣሲሩ ዝርከብ ኣብአን ንምሕታት ብሮቡዕ 13 ጥሪ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረ [...]

መንግስቲ ሱዳን፣ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 20 ሰባት ቀዪዱ

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን፣ ብምስግጋር ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 20 ሰባት ኣብ ከሰላ ኣብ ቀይዲ ከምዘእተዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።         ዝርዝር ሓበሬታን ኣስማትን ናይቶም ኣብ ቀይ [...]

ንዝምድና ብሪጣንያን ኤርትራን ብዝምልከት ሕቶ ቀሪቡ

ብሪጣንያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ወፍሪ ዕደና ኣብ ዝተዘራረበትሉ እዋን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት’ውን ኣልዒልዎ’ዩ ክትብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ባሮነስ ዋርሲ ኣፍሊጣ።     እታ በዓልቲ ስልጣን ብሪጣንያ ነዚ ዘፍለጠ [...]

”ኤርትራ ንኢራን ኣየጥቀትን” ኣምባሳደር መሓመድ

ኤርትራ ንኢራን ብምትሕብባር ተቓወምቲ የመን ተዕጥቅ ኣላ ንዝብል ኣብ ጋዜጣታታት የመን ኔሽንንን ጋዜጣ ኣል ሻርቕ ኣልኣውሳጥን፣ ንዘቕረብኦ ጸብጻብ፣ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ስዑዲ ዓረብ መሓመድ መሓመድ ናይ ኣሉታ ምላሽ ከምዝሃበሉ ሰሙናዊ [...]

ኣብረርቲ ሓይሊ ኣየር ተቓውሞ ኣስሚዖም

ኣብረርቲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፣ ንምሕደራ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሴ ኣብ ኣኼባ ከምእተቓወምዎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።    እቶም ምንጭታት ኣብ ዝልኣኹልና ሓብሬታ፣ ኣብቲ ንኣብረርትን ኣዘዝቲ ሓ [...]

መ. ኤርትራ፣ ንፕሮፖጋንዳ ክጥቀመላ ሓንቲ መርከብ ኣምጺኡ

መንግስቲ ኤርትራ፣ ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቕል፣ ንፕሮፖጋንዳ ክጥቀመላ ሓንቲ ዓበይ መርከብ ኣብ ወደብ ባጽዕ ኣጸጊዑዋ ከምዘሎ ምንጭታትና ሓቢሮም።    እታ ኣብ ወደብ ባጽዕ ተጸጊዓ ዘላ ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ፣ ብኹሉ ሸነኻታ ባን [...]

ምንቅስቓስ ደምህት ኣብ ኣስመራ፣ ኣብ ህዝቢ ሻቕሎት ይፈጥር

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብንጹር ኣብ ዘይፍለጠሉ ዘሎ እዋን፣ እቲ ብምሉእ ደገፍ መንግስቲ ኤርትራ ዝቖመ ደሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ትግራይ ማለት ደምህት ዘካይዶ ዘሎ ምንቕስቓስ፣ ንህዝቢ ከተማ ኣስመራን ሓይሎ ከባቢታት ዓድን ሻቕሎት ይፈጥረሉ [...]

ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ይቕጽል ኣሎ

ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ንፎርቶ ብምቁጽጻር፣ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን ቅዋም ድማ ክትግበርን ዝጠልብ ንዘቕርብዎ ጻውዒት ንምድጋፍ፣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዝተጀመረ ናይ ኤርትራውያን ሰለማዊ ሰልፍታት ኣብ መላእ ሃገራት ኤውሮ [...]
1 511 512 513 514 515 522 5130 / 5217