c


Erena on Facebook

SFbBox by web design dubai

ኣህጉራዊ ዜና

ሰለስተ ውልቀ ሰባት ብምስግጋር ደቂ ሰብ ብተኣሳሰር ክሲ ተታሒዞም

    ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ፣ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ከባቢ 200 ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ባሕሪ፣ ምትእስሳር ኣለዎም ዝበልዎም ሰለስተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዉ፣ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ።

Read more...

ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ስደተኛታት ናብ 119 ክብ ኢሉ

    ቁጽሪ ናይቶም ብዓርቢ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ስደተኛታት ናብ 119 ክብ ከምዝበለ ካብ ሊብያ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ።

Read more...

መንግስቲ ደንማርክ ንዘቕረቦ ሓቅነት ዘይብሉ መጽናዕቲ፣ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ይጥቀማሉ ከምዘለዋ ተገሊጹ

    ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ዘጋጥሞም ዝኾነ ጸገም የለን ክብል መንግስቲ ደንማርክ ንዘቕረቦ ሓቅነት ዘይብሉ መጽናዕቲ፣ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ይጥቀማሉ ኣለዋ ክብል፣ ኣካያዲ’ቲ መጽናዕቲ ዝነበረ ጀንስ ኦለሰን ገሊጹ።

Read more...

ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዳግማይ ክሕንጸጽ ጻውዒት ቀሪቡ

    ኣብ ሱዳን ኣመሓዳሪ ግዝኣት ገዳርፍ፣ እቲ ንነዊሕ እዋን ተዳናጉዩ ዝጸንሐ ዳግማይ ምሕንጻጽ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክትግበር ጻውዒት ኣቕሪቡ።

Read more...

ኣብ ኦውስትሪያ፣ ከባቢ ሓምሳ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ሞይቶም ተረኺቦም

    ኣብ ኣውስትሪያ፣ ከባቢ ሓምሳ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ሞይቶም ከምዝተረኽቡ፣ ካብታ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ።

Read more...
Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting no ads resell dot me domains Valid XHTML and CSS.