c


ዜና ኤርትራ

“መንግስቲ ኤርትራ ዘቤታውን ኣህጉራውን ሕግታት ይጥሕስ ኣሎ።” ካትሪን ኣሽተን

መንግስቲ ኤርትራ ምግሃስ ዘቤታውን ኣህጉራውያን ሕግታት ይቕጽሎ ኣሎ ክትብል ላዕለወይቲ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳያት ወጻእን ፖሊስ ጸጥታን ከምኡ ድማ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ኮሚሽንን ካትሪን ኣሽተን ወቒሳ።

Read more...

95% ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣገልግሎት ሞባልይ ቴሌፎን ክረክብ ኣይከኣለን

ካብ 5.7 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ እቲ 95 ሚእታዊት ተጠቓሚ ኣገልግሎት ሞባይል ቴሌፎን ክኸውን ከምዘይክኣለ ተሓቢሩ።

ኤርትራ ኣብ ዓለም እታ ዝወሓደ ተገልጋሊ ሞባይል ቴሌፎን ዘለው ሃገር ምዃና’ውን ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ኣብ ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ።

Read more...

ፈረንሳ፣ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበራ ብዝሒ ዲፕሎማሰኛታታ ክትቕንስ’ያ

ፈረንሳ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣዋፊራቶም ዝጸንሐት ዲፕሎማሰኛታት ክትቕንሶ ምዃና ኣፍሊጣ።

ሚኒስተሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ነዚ ዘፍለጠ፣ ኣብተን ኤርትራ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝሒ ዲፕሎማሰኛታት ዘድልዮ ጽዑቕ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ስለዘየለ’ዩ።

Read more...

ሊብያ: ኤርትራውያን ዝርከብዎም 207 ስደተኛታት ቀይዳ

ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 207 ስደተኛታት ከምዝሓዙ ኣፍሊጦም።

ቴሌቪዥኝ ሊብያ ትማሊ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፣ እቶም 29 ደቂንስትዮን ቆልዑን ዝርከብዎም ስደተኛታት፣ ኣብ ንእሽቶ ጃልባ ተሰቒሎም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ኣብ ዝብገስሉ ዝነበሩ እዋን'ዮም ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተታሒዞም።

Read more...

ኣርባዕተ ኣብረርቲ ነፋሪት ኵናት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከምዝኣተዉ ተገሊጹ

ኣርባዕተ ኢትዮጵያውያን ኣብረርቲ ነፈርቲ ኵናት፣ ናብ ኤርትራ ከምዝኣተዉ ይግለጽ ኣሎ።

እቶም ናይ ካፕቴን ማዕረግ ዘለዎም ኣርባዕት ፓይሎታት፣ እቶም ክልተ ኣብ ቻይና ንትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ምስቲ ኣብ ኣስመራ ዝመደበሩ ናይ ኢትዮጵያ ተቓዋሚ ሓይሊ ክጽንበሩ እንከሎ እቶም ክልተ ድማ ብቐጥታ ካብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ምዃኖም’ዩ ዝጥቐስ።

Read more...
Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting no ads resell dot me domains Valid XHTML and CSS.