c


ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ነዳዲ ተጠርጢሮም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ነፍሲ ወከፎም 300 ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉ ይሕተቱ

Radio Erena: 09 July 2018

Fuel contro

ካብ ከባቢ ተሰናይ ናብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ነዳዲ ከሰጋገሩ ዝታተሕዙ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ነፍሲ ወከፎም 300 ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉ ተወሲንሎም ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ኣብ ዓዲ ኣቤት፣ ኣብ እንዳ ኬዝ ተታሒዞም ዘለዉ ሓሙሽተ ኤርትራውያን፣ ነቲ ካብ ሱዳን ናብ ከባቢ ተሰነይ ብኮንትሮባንዳ ዝኣቱ ዝነበረ ነዳዲ፣ ናብ ኣስመራ ከሰጋግሩ ጸኒሖም ተባሂሎም'ዮም ተታሒዞም ዘለዉ።

ነፍሲ ወከፎም 300 ሽሕ ጥረ ገንዘብ ክኸፍሉ ተሓቲቶም ብምህላዎም፣ ካብ ቤተ ሰቦምን መቕርቦም ሓገዝ ይሓቱ ምህላዎም እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት።

ኣብ ዓዲ ኣቤቶ፣ ብዝተፈላለየ ጉዳያት፣ ብፍላይ ድማ ምስ ስግረዶብን ኮንትሮባንዳን ዝተታሕዙ እሱራት፣ ኣሽሓት ገንዘብ ብካሽ ብምኽፋል ከምዝወጹ ክግበር ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ከምዘሎ ይፍለጥ።

እቶም ገንዘብ እናኸፈሉ ዝወጹ እሱራት ዓዲ ኣቤቶ፣ መረጋገጺ ናይቲ ዝኸፈልዎ ገንዘብ ወይ ቅብሊት ከይተዋህቦም'ዮም ዝፋነዉ።

ኣብ ኤርትራ፣ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ዝልዓለ ብልሽውና ተቖማጢዖም ከምዘለዉን ኣብ ዶባት፣ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ምውፋርን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ድማ ገንዘብ ኣምጽኡ ምባልን ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ምህላዉን ህዝቢ ብሰፊሑ'ዩ ዝዛረበሉ።

========================

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInPowered by Joomla!®. Designed by: free hosting no ads resell dot me domains Valid XHTML and CSS.