c


ኣህጉራዊ ዜና

ኢትዮጵያ ንመርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ዓጺያቶ

ኢትዮጵያ ንመርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ከምዝዓጸወቶ፣ እቲ ኣብ ቛጠር ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ኣፍሊጡ።

    እቲ ኣብ ዶሓ ዝመደበሩ መራኸቢ ብዙሃን ኣልጀዚራ፣ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ፣ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምዕፋን መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ኣመልኪቶም መብርሂ ንምሃብ እኳ እንተነጸግዎ፣ ካብ ናይ ጉግልን ካልእን ብዝኣተከበ ሓበሬታ ግና ቁጽሪ ናይቶም ንመርበብ ሓበሬታ ዝከታተሉ ሰባት ካብ ግዜ ካብ ብ10ታት ኣሽሓት ወሪዱ ከምዘሎ ኣገንዚቡ።

Read more...

ኢትዮጵያ ንመግለጺ በዓል ስልጣን ስዑዲ ዓረብ ነጺጋቶ

ኢትዮጵያ ንእትሃንጾ ዘላ ሓጽቢ ብዝምልከት ብላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዋህበ መግለጺ፣ ከምዘይትቕበሎ ኣፍሊጣ።

Read more...

ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ኣውስትርያዊ ተቐቲሉ

ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳውያን በጻሕቲ ሃገራት ብዝተፈጸመ መጥቓዕቲ ሓደ ኣውስትርያዊ ከምዝተቐትለ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኦስትርያ ኣፍሊጡ።

Read more...

ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ

    ሰንበት 27 ጥሪ ኣብ ዝጅምር ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ከምዘላ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።
    
    ዛጊት ተረጋጊጹ ብዘሎ ሓበሬታ ኣስታት 40 ዝኾኑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመታዊ ዝካየድ ዋዕላ እቲ ሕብረት ክሳተፉ ምዃኑ ክረጋገጽ እንከሎ፣ ምምስራት 50 ዓመት ሕብረት ኣፍሪቃ’ውን ጎኑ ጎኑ ክጽምብሉ’ዮም።

Read more...

ኣብ ዳርፉር ሰለስተ ወትሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም

ሓደ ኣባል ናይቲ ኣብ ዳርፉር ተዋፊሩ ካብ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኣብ ልዕሊ ብጾቱ ብዝኸፈቶ ቶዅሲ ሰለስተ ወትሃደራት ኢትዮጵያ ከምዝቐተለ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ።

    እታ ሬድዮ ንዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፣ እታ ኢትዮጵያዊ ዓቃብ ሰላም ንሰለስተ ካብ ብጾቱ ድሕሪ ምቕታል ገዛእ ነብሱ’ውን ብጥይት ከምዝቐተለ ኣረጋጊጻ።

    ኮሚሽነር ናይቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊርሉ ዝርከብ ዞባ ሙክጃር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ እቲ ቅትለት ኣብ ናይ መዘናግዒ ክፍሊ ናይቲ መዓስከር’ዩ ተፈጺሙ።

    ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ እቶም ኢትዮጵያውያን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሓያል ክትዓትን ምትህልላኽን ከምዝእተወልዐ ዝሓበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር፣ ሓደ ካብኣቶም ካብቲ ናይ መዘናግዒ ክፍሊ ወጺኡ ብምኻድ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ብረት ዓጢቑ ብምምጻእ ሃንደበታዊ ቶዅሲ ከምዝኸፈተ ኣረዲኦም።

Read more...
Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting no ads resell dot me domains Valid XHTML and CSS.